M vill sänka Umeås höga kommunalskatt

2018-08-24 18:18

Nyheter

Nivån på Umeås kommunalskatt är en het stridsfråga även i valrörelsen 2018. Moderaterna går till val på att sänka kommunalskatten med en krona under den kommande mandatperioden. Moderata kommunalrådet Anders Ågren menar att sänkt skatt är en frihetsfråga.

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå, där två vuxna arbetar, betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner.

– Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Umeåborna ska inte straffas för att de har dåliga rödgröna politiker som inte förmår att prioritera. För oss moderater är detta en frihetsfråga! Det är inte rimligt att umeåborna ska behöva betala så mycket mer i kommunalskatt än om man skulle bo i en jämförbar stad som t.ex. Linköping eller Helsingborg, säger Anders Ågren i en kommentar.

Av landets 20 största kommuner har alltså Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är dessutom 13 socialdemokratiskt styrda. Västerbottens läns landsting har dessutom under de senaste tjugo åren höjt skatten vid ett flertal tillfällen. Senast år 2012, 2016 och 2017.

I Alliansens förslag till budget för år 2019 ville man sänka skatten i Umeå kommun med 10 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf med de två styrande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Ett känt sparförslag är exempelvis att avveckla det Kvinnohistoriska muséet och överföra de bevaransvärda delarna till Västerbottens Museum.

Hur det går med striden om kommunalskatten visar sig söndagen den 9 september. Umeåborna har avgörandet i sina händer.

 

Text: Anton Bergström