M står upp för Norrland

2018-08-20 9:45

Nyheter

Moderaterna föreslår stora satsningar på Norrland, ökad trygghet och sänkta skatter på arbete och pension.

722 nya miljoner kronor satsas på skolor, sjukhus, hälsocentraler och äldreboenden i Västerbotten. 150 miljoner kronor mer till länets vägar och sänkt skatt på bensin och diesel genom borttagandet av den så kallade överindexeringen av drivmedel. 270 fler polisanställda i Västerbotten, fördubblat antal studenter vid polisutbildningen i Umeå.

Ett nytt jobbskatteavdrag som ger en vanlig familj 1000 kronor i sänkta skatt varje månad. Rejäl skattesänkning för pensionärerna där den så kallade pensionärsskatten helt tas bort. Genom bidragstak, kvalificering in i välfärdssystemen och minskade kostnader för asyl och anhöriginvandring så kan moderaterna göra stora satsningar på Norrland, ökad trygghet och lägre skatt på arbete och pension.

– Jag är glad att vi moderater nu nationellt går till val på stora satsningar på Norrland, fler poliser och sänkt skatt på arbete och pension. 722 nya miljoner kronor på att stärka skolor och sjukvård i hela Västerbotten säger riksdagsledamot Edward Riedl (M).

– Jag är stolt över att ha aktivt varit med och format en stark politik för Sverige utanför storstäderna. Med nationella förslag på sänkt skatt på bensin och diesel, borttagen flygskatt och stoppat flygskatt kan vi börja få bort straffbeskattningen av Norrland och avstånd.

Vi formar en bra miljöpolitik tillsammans med alliansen utan att straffbeskatta landsbygd fortsätter Edward Riedl (M).

Text: Anton Bergström