M kritiska till skenade kostnader för Kulturhuset i Skellefteå

2020-03-04 15:57

Nyheter

Idag presenterade Skellefteå kommun den första totala slutkostadsprognosen för det nya kulturhuset. Prognosen visar på en budgetavvikelse med 60 miljoner kronor. Av underskottet rör 36 miljoner kronor själva kulturhuset och 24 miljoner kronor hotelldelen. Budgetramarna för projektet föreslås utökas med 120 miljoner kronor. För kulturhuset handlar det om 70 miljoner och för hotellet 50 miljoner kronor.

Oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) är kritisk till kostnadsutvecklingen:

– Problemet är att kulturhuset är sålt till en fast summa, innan byggnationerna påbörjades. Varje fördyring kommer att tas av skelleftebornas pengar. Det är ett risktagande som Moderaterna har ifrågasatt från början, säger Löwenhöök i en kommentar.

För att täcka underskottet föreslås att det nybildade bolaget Skellefteå Kulturhus AB ska köpa alla inventarier i fastigheten. Moderaterna menar att detta är en taktisk manöver för att flytta runt kostnader i kommunkoncernen.

– Dessa 60 miljoner kronor motsvarar 7 nya förskoleavdelningar för barnen i Skellefteå. Socialdemokraterna försöker trolla bort underskottet, men hur man än vrider och vänder på argumenten så innebär dessa fördyringar att skellefteborna får stå för notan, säger Löwenhöök.

Text: Joline Göttfert