M kräver en haveriutredning kring Skellefteå föreningsbidrag

2019-10-21 9:41

Nyheter

Moderaterna föreslår nu att en haveriutredning ska granska och kartlägga vilka kommunala bidrag som gått till föreningar och organisationer med extremistiska kopplingar och tendenser. Partiet vill att utredningen också ska lämna förslag på förändringar av rutiner och riktlinjer som säkerställer att bidrag inte går till föreningar med extremistiska kopplingar.

Bakgrunden till motionen är att Moderaterna har blivit uppmärksammade på att föreningsbidrag, från Skellefteå kommun, under flera år har gått direkt, eller indirekt, till det hårt kritiserade studieförbundet Ibn Rushd. Under förra veckan publicerades även en granskning, i Norran, från vilken Moderaterna uppfattar att det finns radikaliserande tendenser inom Skellefteås moské. Skellefteå kommun har även betalat ut bidrag till moskén.

– Moderaterna menar att det som rullats upp den senaste tiden är ett haveri som måste granskas på djupet. Att föreningar och organisationer med extremistiska kopplingar och tendenser får bidrag från Skellefteå kommun undergräver trovärdigheten i hela bidragssystemet, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) till Nyheter i Västerbotten.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Moderaterna att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att tillsätta en haveriutredning som ska granska och kartlägga vilka kommunala bidrag som gått till föreningar och organisationer med extremistiska kopplingar och tendenser under de senaste 5 åren. Haveriutredningen ska också lämna förslag till förändringar av rutiner och riktlinjer som säkerställer att föreningar och organisationer med extremistiska kopplingar och tendenser inte får bidrag av Skellefteå kommun.

– Vi värnar om skelleftebornas trygghet och skattepengar. Vi slår också vakt om reglerna som till exempel säger att föreningar som söker bidrag ska ta ställning för demokratin som samhällssystem och ska motverka olika typer av diskriminering. Det finns mycket som tyder på att föreningar med tvivelaktig demokratisyn och diskriminerande värderingar har fått bidrag. Det måste granskas och på alla sätt förhindras, säger Andreas Löwenhöök (M) till Nyheter i Västerbotten.

Text: Anton Bergström