M förslag: 5000 kr mer i månaden till all vård- och omsorgspersonal i frontlinjen mot Corona

2020-03-30 14:11

Nyheter

Moderaterna presenterade idag ett reformpaket på 15 miljarder där den stora nyheten var att man vill att all vård- och omsorgspersonal som jobbar i fronlinjen mot coronaviruset ska få ett tillägg på lönen med minst 5000kr under maj-mars. Regeringen har i en extra ändringsbudget skjutit till en miljard kronor. Det är ett välkommet tillskott menar Moderaterna, men långt ifrån tillräckligt.

Edward Riedl som är en av få riksdagsledamöter just nu i riksdagen och som dessutom sitter i finansutskottet är glad att M kan presentera förslaget och jobbar nu för att kunna samla en majoritet i riksdagen.

– Nu föreslår M minst 5 000 kronor mer i månaden till personal inom vård och omsorg för de som jobbar i frontlinjen mot corona. Alla dessa personer är hjältar. Men de förtjänar extra betalt och behöver bättre skyddsutrustning. Nu ska vi samla riksdagen bakom förslagen.

Moderaterna föreslår därför att ytterligare 15 miljarder kronor tillförs regionerna och kommunerna för att täcka kostnader för till exempel:

– Inköp av personlig skyddsutrustning
– Inköp av nödvändig medicinsk utrustning och testkit
– Ökning av antalet intensivvårdsplatser
– Att ta in alla former av extra personal som går att anställa
– Snabbutbildning av personal
– Coronatillägg på 5000 kr, eller andra riktade insatser, för den personal som står i frontlinjen

Behövs ytterligare resurser för att säkerställa att vården och omsorgen klarar av coronakrisen är Moderaterna beredda att skjuta till det.

Text: Anton Bergström