M föreslår fler poliser, högre löner och betald polisutbildning

2018-04-24 16:30

Nyheter

I måndags presenterade Moderaterna delar av sin vårproposition när reformer inom rättsväsendet med fokus på polisen lades fram.

Moderaterna föreslår att människor som utbildar sig till poliser ska få sina studielån avskrivna efter att studierna är avslutade. Studielånen ska skrivas av med en femtedel per år, de första fem åren som yrkesverksam polis. Väljer man att sluta som polis efter till exempel tre år blir man inte återbetalningsskyldig men får då inte den resterande delen av lånet avskrivet.

Polisutbildningen ska enligt moderaterna reformeras så att särskilda inriktningar införs, en för utredningsverksamhet och en för ingripandeverksamhet. Det skulle enligt moderaterna hjälpa till att få ut fler ingripandepoliser snabbare och bredda kretsen av sökande till polisutbildningen.

– Med dessa satsningar får vi snabbare ut fler poliser på gatan och lockar fler till polisutbildningen. Det krävs reformer nu för att bemöta den ökande otryggheten, säger Edward Riedl (M), riksdagsledamot för Västerbottens län.

Med moderaternas förslag förväntas antalet polisstudenter mer än fördubblas jämfört med dagens nivå i Umeå. Moderaterna lägger 4,3 miljarder nästa mandatperiod för att anställa 10 000 fler poliser till 2024. 1,1 miljard läggs på höjda polislöner. Moderaterna föreslår 3000 kronor mer i månaden för poliser. Antalet polisanställda skulle i Västerbotten bli cirka 270 fler, 145 poliser och 125 civilanställda.

– Den här satsningen hjälper till att säkerställa trygghet i våra städer och på vår landsbygd. 270 fler polisanställda i Västerbotten är välkommet. Vi är oerhört tacksamma att ha en polisutbildning i Umeå. Att vi moderater nu stärker utbildningen och tillför mer resurser visar att tydliga steg tas mot fler poliser i hela vårt land, säger Anders Ågren, Kommunalråd (M).

Text: Pasi Huikuri