Landstinget ligger näst sist i landet i ny mätning

2018-02-27 10:45

Nyheter

I en artikel från Läkartidningen har man presenterat en mätning om andel “utlokaliserade/satellitpatienter”. Västerbotten placerar sig som fjärde sämst i landet av landets 21 landsting. Det kan till exempel vara att en ortopedpatient som läggs in på en vårdavdelning för kirurgi. Det är en nödlösning som ofta tas till vid vårdplatsbrist. Det finns en stor enighet i att det innebär en förhöjd patientsäkerhetsrisk, stress för personal samt totalt sätt risk för sämre kvalitet på vården.

Nu vill Moderaterna genom landstingsledamoten Lena Riedl (M) få svar av den S-styrda majoriteten vad man tänker göra för patienterna och personalen som drabbas av det här problemet.

– Att Västerbotten har så hög andel utlokaliserade patienter innebär en risk för patientsäkerheten och ger en ökad arbetsbelastning för personalen, något man måste komma tillrätta med, säger Lena till NIV.

 

 

Text: Anton Bergström