Krönika: Halva Ingvar Kamprads arv går till Norrland

2018-03-13 14:27

Nyheter

Ingvar Kamprad fortsätter att inspirera och bidra till ett växande Norrlands även efter sin bortgång. Idag blev Kamprads testamente offentligt och det visade sig att entreprenören innan sin död hade testamenterat delar av sina tillgångar till en stiftelse som ska arbeta med att främja forskning och utbildning kring kompetens, entreprenörskap, miljö och hälsa, samt social utveckling.
Ingvar Kamprad kom från landsbygden och behöll sin kärlek för den livet ut. Hans mål med stiftelsen var att den nu ska hjälpa till att utveckla näringslivsverksamheten i den tid vi lever i. En tid som präglas av strukturomvandlingar och en arbetsmarknad långt ifrån den form den hade när Ikea växte fram.
Kamprads mål, att göra det möjligt för unga människor att leva och bo i Norrland, att inte behöva flytta från Norrland, är något som värmer. Ett Norrland där näringslivet frodas, äganderätten stärks och kommunikationerna är goda lägger en grund för ett fortsatt växande Norrland i en tid då förändringarna i världsekonomin och på den svenska arbetsmarknaden är särskilt tydliga i den norra delen av landet och särskilt på landsbygden.
De pengar som nu läggs i denna stiftelse kan hjälpa till att utveckla Norrland i en ny riktning, där högkvalificerad arbetskraft och nya innovationer ges plats att leda den strukturomvandling vi upplever. Fler och fler jobb kräver inte längre att man sitter på ett kontor åtta till fem. Nya jobb kräver goda telekommunikationer och snabba färdsätt. Finns dessa i Norrland så finns också möjligheter för fler att arbeta och bo utanför storstäderna och i skogens lugn någonstans i Västerbotten.

Text: Pasi Huikuri