Handläggningstiderna för vapenlicens måste kortas

2016-03-18 8:34

Nyheter

Orimligt långa handläggningstider för vapenlicens är ett problem som under många år har drabbat Sveriges jägare, sportskyttar och vapenhandlarare. Alliansregeringen vidtog flera åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Bland annat togs beslut om att skapa dagens sammanhållna Polismyndighet, istället för tidigare 21 länsmyndigheter, vilket …

Låt andra yrkesroller ta större ansvar för sjukvården

2016-02-08 10:23

Nyheter

Debatt. Det är extremt tydligt att landstingets personal inte får jobba på höjd av sin kompetens utan utför en rad arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan göra i stället.

Sjukvårdens personal är i dag numera färre till antal men har aldrig bestått av så många läkare …