Folkets Hus i Skelleftehamn får omställningsstöd – M röstade nej, menar att föreningen ”särgynnas”

2020-05-19 15:25

Nyheter

Idag beslutade Fritidsnämnden att bevilja Folkets Hus i Skelleftehamn ett omställningsstöd på 650 000 kronor, fördelat på fyra år, med anledning av att kultur- och fritidsförvaltningen flyttar ut sina verksamheter från Folkets Hus lokaler. Moderaterna och Allianspartierna röstade nej till omställningsstödet och reserverade sig mot beslutet.

Moderaterna är mycket kritiska till att Folkets Hus får en positiv särbehandling.

– Folkets Hus har som fastighetsägare haft en stor uppsida i att kunna hyra ut till kommunen. Att nu kompensera dem, med extra pengar, för att kommunen lämnar lokalerna är helt fel. Vi hade aldrig gjort så här med en privat fastighetsägare. Detta snedvrider konkurrensen, säger Elias Andersson (M), tjänstgörande ersättare för Moderaterna.

Det är inte första gången Folkets Hus i Skelleftehamn erhåller ett omställningsstöd. Under 2012 fick föreningen ett stöd om 100 000 kronor. Ett bidrag som betalades ut eftersom Folkets Hus förlorade kommunen som hyresgäst när förskolan fick nya lokaler.

Vid dagens nämndssammanträde behandlades även en ansökan om nedsättning av hyran för ridhuset i Skellefteå, som drabbats av den pågående Coronapandemin. Rabatten skulle innebära en total lättnad om 35 000 kronor. Allianspartierna ville bifalla ansökan, men nämndens majoritet avslog den med hänvisning till att Fritidsnämnden saknar pengar.

– Det är uppenbart att den politiska majoriteten väljer att prioritera pengar till Folkets Hus i Skelleftehamn, som fastighetsägare och näringsidkare, framför Skellefteå Ridklubb, som bedriver sin verksamhet i kommunens ridhus. Detta är en mycket märklig och politiskt färgad prioritering, säger Elias Andersson (M).

Sedan tidigare har Kulturnämnden beslutat om ett omställningsstöd till Folkets Hus i Skelleftehamn, vilket Alliansen röstade emot. Föreningen får nu ett totalt omställningsstöd på 1,3 miljoner kronor, fördelat på fyra år, från Fritidsnämnden och Kulturnämnden.

Text: Anton Bergström