Debatt: Otrygghet får många att vända S ryggen

2021-03-31 16:48

Opinion

Olika partiväljarundersökningar som genomförts under mars månad visar att Socialdemokraterna inte får utdelning för den smutskastning som partiet anammat. Företrädare för partiet framför rena lögner för att inte blottlägga de brister som uppdagas när det gäller sakpolitiken.

För Moderaterna är mätningen en bekräftelse att den förda oppositionspolitiken bär frukt. Inte minst för att man inte replikerar på de framförda lögnerna utan koncentrerar sig de politiska sakfrågorna. Kampen mot kriminaliteten, avståndstagande mot skjutningar och otryggheten i samhället visar att Moderaternas mångåriga kamp nu får en alltmer acceptans i de breda folklagren.

Under den senaste helgen blev en man nedslagen av tre maskerade ungdomar på Östra Ersboda vilket aldrig kan tolereras. Vår moderata politik vill stävja detta där människors liv och säkerhet måste värnas. Vi kunde även läsa i tidningen att en kvinna startade en brand i ett höghus som kunde ha slutat i en katastrof för de boende. Moderaterna vill värna människornas egendom genom att föra en ansvarsfull politik som värnar människors frihet.

Moderaternas budgetförslag med åtgärder för lag och ordning på Ersboda, Mariehem och Ålidhem möts av förnekelse av de styrande S + Mp om behovet av en politik som värnar människornas trygghet. Dessvärre vill man inte bidra till åtgärder som skulle minska buset, i stället blundar man och går ut med en rad osanningar. Otryggheten gör att människor vänder Socialdemokratin ryggen där människor vill ha en trygg miljö utan våld eller bränder i sina bostadsområden.

Christer Lindvall Moderat på Ersboda