Beslut om mikrocatering i Umeå dröjer

2020-12-11 18:12

Nyheter

I november lyfte Joline Göttfert, ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (M), frågan om mikrocatering, som är catering till små slutna sällskap i hemmiljö. I korthet innebär mikrocatering att restauranger kan leverera alkohol hem till kunder i samband med hemleverans av mat. Syftet är att stötta restaurangbranschen, som drabbas hårt av pandemin.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i november att förvaltningen skulle utreda frågan och att den skulle lyftas på nästkommande sammanträde i december. Men nu har man beslutat att ärendet ska beredas till nästkommande sammanträde i januari istället.

– Det är olyckligt att frågan om mikrocatering inte kommer att lyftas förrän på sammanträdet i januari. Restaurangbranschen befinner sig i en enorm kris. Många restauranger i Umeå har sagt upp sina anställda och pausat sina verksamheter. Beslutet hade behövt fattats så fort som möjligt, säger Göttfert i en kommentar.

Flera kommuner har infört mikrocatering, som Nacka, Växjö och Malmö. Ett företag i Växjö som har använt sig av mikrocatering under pandemin, uppskattade att 40% av deras intäkter i april kom från mikrocatering.

I Växjö går det praktiskt till så att när en bokning görs så görs en anmälan till kommunens handläggare. Om tillståndet beviljas kan den som genomför cateringen leverera maten och drycken. På plats gör tillståndshavaren ålders- och nykterhetskontroller. Sedan serveras maten och drycken till kunden, som på restaurang, och därefter anses serveringen vara genomförd.

Text: Anton Bergström