197 miljoner kronor mer till välfärden i Västerbotten

2020-01-22 18:27

Nyheter

Förhandlingarna mellan Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är nu klara och Sverigedemokraterna har meddelat att de stödjer den framförhandlade extra ändringsbudgeten. Det betyder att förslaget har en majoritet i riksdagen. Imorgon torsdag kommer ärendet formellt att återupptas i finansutskottet. Det kommer att bli en behandling av Moderaternas utskottsinitiativ i flera utskott innan det sedan hamnar på riksdagens bord för beslut. Totalt innebär det 7,5 miljarder kronor mer till välfärden och av dessa hamnar 197 miljoner kronor i Västerbotten.

– Jag kommer tillsammans med Elisabeth Svantesson och mina övriga kollegor i finansutskottet lägga fram det här färdigförhandlade förslaget på riksdagens bord imorgon torsdag för att få till ett räddningspaket för välfärden. Det är glädjande att Vänsterpartiet har varit konstruktiva för att hjälpa oss moderater att satsa mer pengar på sjukvård, skola och äldreomsorg, säger Edward Riedl, riksdagsledamot från Västerbotten (M).

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om finansieringen av den extra ändringsbudgeten. Flera av regeringens och januaripartiernas reformer rivs upp. Bland annat tas sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända bort, med motiveringen att det är en dålig och ineffektiv reform. Regeringens förslag om utvecklingstid, där vissa personer med jobb ska få betalt för att inte arbeta, tas även bort.

– För Västerbotten får vi en snabb budgetförstärkning för Västerbottens alla kommuner och regionen på ytterligare 197 miljoner kronor. Hade hela Moderaternas budget gått igenom i höstas hade det blivit ännu mer pengar, säger Edward Riedl (M).

Text: Joline Göttfert