onsdag 22 maj 2019 • Kontakta redaktionen via e-post

Treklövern ska sätta P för Socialdemokraterna i Skellefteå

Efter att Alliansen har upplösts har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna beslutat att fortsatt samverka för maktskifte i Skellefteå 2018. För att kunna uppnå detta har partierna bildat Treklövern i Skellefteå. 

Treklöverns hoppas alltså sätta P för fortsatt socialdemokratiskt styre i Skellefteå genom ett samarbete som vilar på tre P:n. Det är ett politiskt, praktiskt och progressivt samarbete.

Det politiska samarbetet innebär att Treklövern kommer att fortsätta att ha en gemensam budgetprocess, säger Andreas Löwenhöök (M). Om detta sedan mynnar ut i en gemensam budget – helt eller till delar – bestämmer vi inte i dagsläget. Vi kommer som tidigare att diskuteras oss fram, fortsätter Andreas Löwenhöök (M).

Inför valet 2018 kommer Treklövern att ta fram en gemensam valplattform med de tre samarbetspartiernas viktigaste vallöften. Vid sidan av denna plattform kommer respektive parti att ha sina egna valmanifest. Treklövern kommer att fortsätta arbetet med att lämna in motioner, skriva debattartiklar och driva frågor där det finns en samsyn om politiken.

Det praktiska samarbetet innebär att Treklövern kommer att samverka inför valet. Det kan handla om ett gemensam valstuga för Treklövern, enstaka kampanjinsatser, mm. Detta kommer ordföranden för våra partiföreningar att träffas för att diskutera djupare, säger Carina Sundbom (C).

Treklövern kommer att fortsätta att ha gemensamma medlemsmöten för att inhämta information om och diskutera stora och övergripande frågor. I nämnderna kommer Treklövern att ha egna gruppmöten.

Det progressiva samarbetet innebär att vi ska arbeta framåtsyftande, säger Charlotta Enqvist (KD). Vi vill ge varandra utrymme för idéutveckling och frihet att driva egna profilfrågor. Vi menar att det är bra att våra partier utvecklas och tar fram ny spännande lokalpolitik som vi kan lyfta fram tillsammans i valet, avslutar Charlotta Enqvist (KD).

Treklövern kommer inom ramen för samarbetet att ge respektive parti ansvar för olika politikområden där ett parti ska ha ett särskilt ansvar och svara för dessa frågor. Det stärker möjligheterna till profilering av alla partier i Treklövern.

Treklövern kommer även att ta fram en kommunikationsplan som pekar ut samarbetets väg framåt.

 


Stefan Anundi