lördag 23 februari 2019 • Kontakta redaktionen via e-post

Svår personalbrist i Skellefteås deltidsräddningstjänst – politiska krav på åtgärder

Det är tufft att rekrytera personal till Skellefteå kommuns deltidsräddningstjänst. Därför startar kommunen vid årsskiftet en rekryteringskampanj för att locka fler till räddningstjänsten. Samtidigt kommer det nu politiska krav, från Moderaterna, att kommunen ska se över villkoren för dem som arbetar som deltidsbrandmän.

Under de senaste åren har det blivit en allt större utmaning för Skellefteå kommun att rekrytera och behålla den personal som krävs inom kommunens deltidsbrandkår. Situationen riskerar att bli akut på vissa orter i kommunen om trenden inte vänds.

Med anledning av rekryteringsproblemen kommer räddningstjänsten att starta en rekryteringskampanj. Syftet med kampajen, som startar efter årsskiftet, är helt enkelt att locka fler till yrket som deltidsbrandman.

Samtidigt som räddningstjänsten personal nu startar en kampanj kommer det politiska krav om att se över villkoren för de som arbetar som deltidsbrandmän. Det är Moderaterna som har lämnat in en motion där de vill ge Tekniska nämnden i uppdrag att tillsätta en utredning som ser över hur anställningsvillkoren och förutsättningar kan anpassas för deltidsbrandmän för att säkerställa en tillräcklig bemanning på samtliga deltidsbrandkårer i Skellefteå kommun.

I ett pressmeddelande säger Johan Söderberg (M), t.f. oppositionsråd;

– Moderaterna prioriterar den kommunala kärnverksamheten, där Räddningstjänsten är en central del. Med anledning av den rekryteringsproblematik som nu har blivit tydlig är det väldigt viktigt att Skellefteå kommun vidtar åtgärder för att förbättra möjligheterna att rekrytera personal. Det handlar om att säkerställa tryggheten i hela kommunen.

 

 


Stefan Anundi