fredag 18 januari 2019 • Kontakta redaktionen via e-post

Skellefteå kommun får bakläxa om skolflytt – får skarp politisk kritik

”Socialdemokraterna rycker på axlarna åt demokratin”. Det säger Lenita Hellman, moderat ledamot i För- och grundskolenämnden i Skellefteå. Bakgrunden till uttalandet är förvaltningsrättens dom att tjänstemannabeslutet att flytta Jörns högstadium till Boliden är olagligt. Rätten konstaterar att det, enligt kommunallagen, inte är möjligt för en nämnd att delegera frågor som rör verksamhetens inriktning/omfattning. Beslutet ska alltså tas av politiker, som minst i För- och grundskolenämnden.

Bland de politiska partierna har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tagit strid mot hanteringen av Jörns högstadium. De har anfört att För- och grundskolenämnden ska ta ett inriktningsbeslut som sedan ska bekräftas av kommunfullmäktige.

– Det är positivt att förvaltningsrätten ger oss rätt att detta ska vara ett politiskt beslut. Vi förfäras över att Socialdemokraterna rycker på axlarna åt demokratin, som de har gjort i denna fråga. Vi hoppas att domen gör att föräldrar i Jörn kan känna en viss upprättelse, säger Moderaternas ledamot i För- och grundskolenämnden, Lenita Hellman, som fortsätter:

– Kommunfullmäktige har ju bestämt att stora verksamhetsförändringar, som det är frågan om här, ska beslutas av just kommunfullmäktige. Därför kräver vi att För- och grundskolenämnden ska lämna frågan vidare för slutligt beslut i fullmäktige.

Ärendet om Jörns högstadium ska nu tas upp i För- och grundskolenämnden som ett extra ärende i nästa vecka. Där förslaget är att nämndens politiker beslutar att flytta eleverna.

– Nu ska vi rätta oss efter den beslutsgång som förvaltningsrätten menar ska gälla, säger Anders Bergström, förvaltningschef på skol-och kulturkontoret, med instämmande av För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S).

Moderaterna fortsätter att kritisera hanteringen och efterfrågar ett allsidigt underlag att ta ställning till.

– Jag blir orolig över de uttalanden som nu tyder på att man ska forcera fram ett beslut i För- och grundskolenämnden. Det kan vara så att processen har gått för långt för att backa. Men det vore rimligt att få se ett allsidigt underlag, som också visar på alternativ som innebär att högstadiet får vara kvar i Jörn, säger Lenita Hellman.