lördag 23 februari 2019 • Kontakta redaktionen via e-post

M-krav: GPS-övervaka utländska lastbilar

Det blir allt större press på de svenska åkeriföretag som sköter sig och betalar sina skatter och avgifter. Sverige har hög beskattning av personal, drivmedel och av företag. Dessutom kontrolleras svenska företag mycket noggrant på flera nivåer. Ett exempel är kör och vilo-tider där kontrollen sker automatiserat och kan resultera i betydande bötesbelopp redan vid små överträdelser. Riskerna för utländska åkerier att bli lagförda för brott mot exempelvis reglerna kring cabotage eller kör- och vilotider är små. I allt för stor uträckning förekommer det även att utländska åkare kör under omänskliga arbetsvillkor. Det utgör en fara för både förarna och medtrafikanterna. Socialdemokraterna och miljöpartiet som sitter i regeringen vill åtgärda problemet genom att inför en kilmoterskatt eller vägslitageavgift. Moderaterna tror inte alls på det utan har istället föreslagit en systematiserad övervakningen av den olagliga yrkestrafiken och införa ett krav på en GPS-mottagare eller en transponder i varje utländsk lastbil som kör in och ut ur Sverige.

– Jag har svårt att se varför den olagliga yrkestrafiken som idag inte sköter sig skulle börja betala just kilmoterskatten? Jag är övertygad om att det i slutändan bara är de redan skötsamma företagen som kommer att betala en sådan skatt och då få ännu svårare att hävda sig gentemot den olagliga trafiken säger riksdagsledamoten i Trafikutskottet, Edward Riedl (M).

– Vi moderater vill istället använda GPS-tekniken för att övervaka den utländska yrkestrafiken och på så sätt se till att alla följer svenska lagar och regler. Vi ser gärna att kravet på bättre digital övervakning också införs på EU-nivå för att få bort den olagliga yrkestrafiken säger Edward Riedl (M).

 

 

Anton Bergström