lördag 23 februari 2019 • Kontakta redaktionen via e-post

Flygskatten – Ingen miljövinst och Norrland blir förlorarna

Regeringen säger säg vilja gå fram med en flygskatt. Tidigare i år gick över 100 företrädare i Norrland från politik och näringsliv ihop och vädjade i en debattartikel till regeringen att inte gå vidare med förslaget. I slutet av november presenterades utredningen om förslaget.

Regeringens egna utredare i frågan konstaterar följande att ”När hänsyn tas till ökade utsläpp från andra trafikslag genom överförflyttningar från flyget kan netto-effekten förväntas uppgå till en reduktion om 0,08-0,2 miljoner ton koldioxidekvialenter”. Ett nära noll resultat för miljön.

Nederländerna avskaffade flygskatten då BNP och skatteintäkterna minskade utan att det gick att påvisa mer än eventuellt marginella miljöförbättringar.

Edward Riedl (M) riksdagsledamot från Västerbotten sitter som ledamot i trafikutskottet och säger följande om en eventuell flygskatt:

– Det är ett dåligt förslag från S och MP-regeringen. Det blir färre jobb i Sverige. Tillväxten skadas. Klimatvinsterna är knappt mätbara. Det är Sverige utanför storstäderna som får betala flygskatten. Det kommer att bli färre avgångar och försämrade möjligheter för jobb och företagande utanför storstäderna.

 

 

Anton Bergström