torsdag 22 februari 2018 • Kontakta redaktionen via e-post

Goda kommunikationer och kompetensförsörjning viktigt för konkurrenskraften

Västerbotten liksom övriga delar av Sverige har stora utmaningar framför sig. Det kommer krävas mer arbetskraft och framförallt den sortens arbetskraft som är svårare att rekrytera – högkvalificerad arbetskraft med rätt kompetens. Det kommer att krävas insatser på många områden om Umeå och resten av länet ska klara av näringslivets och de offentliga verksamheternas behov. […]

Regeringen ska lägga fram ny kilometerskatt under våren

Regeringens Klimatminister, Isabella Lövin (MP), säger till tidningen Altinget att regeringens ambition fortsatt är att lägga fram ett förslag på kilometerskatt på tunga lastbilar under våren i god tid före valet. Klimatministern påtalar särskilt vikten av att tunga transporter ska betala för det slitage de åsamkar vägarna. Riksdagsledamoten, Edward Riedl (M), från Västerbotten är fortsatt […]

Umeå ska uppföra minnessten för att hedra veteraner!

Umeå kommun har idag beslutat att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med ett förslag från Fredsbaskrarna Västerbotten. Minnesstenen placeras i Döbelns park och ska invigas i samband med veterandagsfirandet den 29 maj. Redan i maj 2017 föreslog kommunalrådet Anders Ågren (M) att kommunen skulle inrätta en lokal minnesplats för veteraner i Umeå. Den […]

Mycket kritisk för långa köer till hälsocentralerna

Västerbottens läns landsting innehar bottenplacering i landet när det gäller långa vårdköer till hälsocentralerna. Samtidigt har regeringen nyligen kommit överens med Sveriges alla landsting om att skärpa vårdgarantin inom primärvården. Nu ska du som patient få en medicinsk bedömning inom tre dagar istället för en läkarkontakt inom sju dagar. Västerbotten har en stor konsumtion av […]

Kommunstyrelsen säger nej till tiggeriförbud i Skellefteå

Kommunstyrelsen i Skellefteå säger nej till kraven om att det ska införas ett lokalt tiggeriförbud i kommunen. Det är bland annat Moderaterna som i en motion har väckt frågan om ett tiggeriförbud i Skellefteå. Men kommunstyrelsen majoritet säger alltså nej till förslaget, som ska behandlas av kommunfullmäktige i februari.  Moderaterna var ensamma om att rösta […]

Norrlands universitetssjukhus vinner utmärkelsen Sveriges bästa sjukhus – igen

Dagens Medicin sammanställer varje år en stor jämförelse mellan sjukhusen i Sverige. För tredje gången på sex år har Umeå universitetssjukhus korats till Sveriges bästa. Norrlands universitetssjukhus, Nus, placerar sig alltså år 2017 först bland de sju sjukhusen efter att tidningen gjort en samlad bedömning av ett 100-tal parametrar. Den i särklass tyngsta kategorin Medicinsk […]

Växande vårdköer men inte för patienter med ”smort munläder”?

Vårdköerna i Västerbottens läns landsting har nära på fördubblats sedan valet i september 2014. Enligt den senaste statistiken – från Väntetider i vården – lever landstinget i Västerbotten inte på långa vägar upp till vårdgarantin för operation/åtgärd. Endast ca 60 procent av västerbottningarna får sin operation/åtgärd inom garantitiden på 90 dagar. Det är återigen sämst […]

Det blir ett veteranmonument i Skellefteå

Kommunstyrelsen i Skellefteå föreslår att fullmäktige ska bifalla en motion och ett medborgarförslag om att det ska resas ett minnesmonument för att hedra veteraner, det vill säga personer som har deltagit i internationella operationer, civila eller militära, för Sveriges räkning. Kulturnämnden ska få uppdraget att uppföra monumentet i samråd med Fredsbaskrarna Västerbotten.  Före sommaren lämnade […]

Strandhäll bör läxa upp S-landstingen i norra Sverige

Tillgängligheten i landstingen i norr är sämst i landet. I den senaste statistiken från vantetider.se är Västerbotten sämst i landet när det gäller uppfyllelse av vårdgarantin för operation/åtgärd och övriga landsting i norr ligger på bottenplatserna när det kommer till uppfyllelse av vårdgarantin för ett första besök.Till skillnad från Stockholm som har bland Sveriges kortaste […]

Riedl jobbar hårdast i riksdagen

Nyheter i Västerbotten har granskat vad Västerbottens 10 riksdagsledamöter gör i Riksdagen. Mättiden avser riksmötet 2016/2017. När det gäller interpellationer, motioner och debattid i kammaren så sticker länets moderata riksdagsledamot, Edward Riedl, ut rejält. Totalt har 37 interpellationsdebatter startats av länets 11 riksdagsledamöter. 35 av dem står Edward Riedl för och de övriga 2 står […]

Svidande kritik mot den rödgröna majoriteten efter besparingsförslag på 180 miljoner i vården

Vid nästa veckas sammanträde med landstingsstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden är det tänkt att landstinget ska spara 180 miljoner kronor i ett nytt sparpaket. Det är 30 miljoner mer än det tidigare så omtalade Projekt balans. Förslaget handlar främst om att dramatiskt minska kostnaderna för hyrpersonal ett år före resten av övriga Sverige. Till det ska […]

(S)-landstingsråd spår att vårdköerna vänder om fyra år i strid med sitt eget vallöfte. Alliansen extremt kritisk till beskedet

Nu likt de senaste sju åren har Västerbotten innehaft bottenplacering när det gäller att vänta länge på vård. NiV kan idag avslöja att i den senaste mätningen är Västerbotten sämst i landet när det kommer till att tillgodose operation/åtgärd för patienter inom vårdgarantins 90 dagar. Ansvarigt (S)-landstingsråd för sjukvården i länet uttalade sig i VK (24/10) om att det kommer […]

Nu finns Ungdomsmottagningen i Västerbotten även som app till mobilen och surfplattan

Nu finns Ungdomsmottagningen i Västerbotten även som app till mobilen och surfplattan. Landstinget har kört igång en virtuell ungdomsmottagning via appen VLL Mottagning. Landstinget hoppas på så vis kunna nå ut till delar av länet där ungdomar inte idag har tillgång till någon ungdomsmottagning. – Det vore fantastiskt om vi kunde hjälpa någon som bor […]

Northvolts stora batterifabrik hamnar i Skellefteå

Idag offentliggjorde Northvolt att Skellefteå blir den plats där företaget tänker etablera Europas största batterifabrik. Enligt Northvolt handlar det om 2000 – 2500 jobb i Skellefteå. Samtidigt kommer en forskningsverksamhet, som omfattar 300 – 400 jobb, att förläggas i Västerås. Det är efter en lång process, där en rad kommuner har gallrats bort, som Skellefteå […]

Regeringen hotar vården i hela Norrland

Vid Rikssjukvårdsnämnden sammanträde den 11 oktober diskuterades den fortsatta processen för hur den högspecialiserade vården ska koncentreras. Sedan tidigare har Moderaternas landstingsråd i Västerbotten Nicklas Sandström som sitter i nämnden haft kritik och invändningar emot den föreslagna processen för detta. Nyheter i Västerbotten tog kontakt med Sandström för att reda ut hur och varför det […]

Syskonförtur införs i Skellefteås förskolor

Vid onsdagens sammanträde med För- och grundskolenämnden i Skellefteå reviderades riktlinjerna för förskoleverksamheten i kommunen. De stora förändringarna är att en syskonförtur ska införas som prioriteringsgrund för placering i den kommunala förskolan och att föräldrar ska få besked om placering tidigare än idag. Bakgrunden till beslutet är bland annat en motion från Moderaterna som lämnades […]

Moderaternas skuggbudget – Satsningar på jobb, polis och sjukvård

Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson presenterade i dag Moderaternas budgetmotion för 2018. Det handlar om en samlad reformagenda med tydligt fokus på att det ska löna sig att arbeta, fler jobb och viktiga trygghets- och välfärdssatsningar.  – Vår budget är en budget för alla dem som jobbar, vill jobba – och har jobbat. Alla de […]

Liberalerna i Skellefteå öppnar upp för samarbete igen

Idag mottog Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, Treklövern i Skellefteå, en inbjudan till samarbetssamtal med Liberalerna. Detta sker knappt ett år efter att Liberalerna valde att lämna Allianssamarbetet. Det var med vaga politiska skäl som Liberalerna förra hösten valde att lämna Alliansen i Skellefteå. Snabbt därefter meddelande Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att de ville fortsätta att […]

I väntan på ambulans (IVPA) blir fråga i landstingsfullmäktige

I väntan på ambulans (IVPA) är en samarbetsform mellan landsting och kommuner som finns på olika platser i Sverige, däribland på sex orter i Västerbotten. Samarbetet innebär att räddningstjänstens personal åker på prio1-larm – hjärtstillestånd, stora blödningar och andningsstopp – i områden där avstånd och/eller ambulansens belastning leder till långa utryckningstider. Nu har Moderaterna i […]

Kritik mot S-regeringens förslag om koncentration av högspecialiserad vård

Idag meddelade regeringen att de tänker gå vidare med förslaget om att koncentrera mer högspecialiserad vård. I en intervju med Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström förklarar han att det finns mycket kraftiga invändningar mot förslaget. Sandström menar att det är klokt att koncentrera vård. – Vården blir sällan bra om den som ansvarar för en viss […]

M-Skellefteå öppnar för ett lokalt tiggeriförbud

Moderaterna i Skellefteå är öppna för att införa ett lokalt tiggeriförbud. Det framgår av en motion som lämnades in idag. Bakgrunden till motionen är slutsatser från Moderaternas nationella arbetsgrupp för ökat trygghet och gårdagens reportage i Uppdrag Granskning (SVT), där det framkom att utsatta EU-migranter som tigger kan vara utsatta för organiserad brottslighet. Partiet föreslår […]

Negativ trend för företagsklimatet

Det går knackigt för det lokala företagsklimatet i Västerbotten. Mer än hälften av länets kommuner ligger i bottenskiktet av den ranking som Svenskt Näringsliv har sammanställt för 2017. En jämförelse över tid visar också att trenden för företagsklimatet är negativ bland länets stadskommuner, Umeå, Skellefteå och Lycksele. Svenskt Näringslivs ranking för 2017 visar att Umeå […]

Socialdemokraterna säljer lotter på avbetalning till ekonomiskt utsatta

Socialdemokraternas lotteriverksamhet drar in 100-tals miljoner kronor till deras verksamhet och är den enskilt viktigaste finansieringen för hela det socialdemokratiska partiet. Men återigen har socialdemokraternas lotteriverksamhet hamnat i blåsväder. Förra hösten varnade Lotteriinspektionen socialdemokraterna när de mörkade att det var de som låg bakom Kombilotteriet. Nu visar det sig att socialdemokraterna lockar ekonomiskt utsatta med drömmen […]

Över ett års väntan på hörapparater men ingen lösning i sikte – Sandström kräver svar i fullmäktige


Västerbottens-kuriren rapporterade den 8 augusti om en kvinna som fått vänta över ett år på en hörapparat och hon är inte ensam i Västerbotten om att fått vänta länge. I den senaste statistiken från vantetider.se, juni 2017, hade 784 personer väntat över 90 dagar för en utprovning av en hörapparat. Cirka 300 fler än i […]

Anders Ågren (M) frågar om friskvårdstimmen för kommunanställda

Moderaterna har lagt ett förslag om att alla Umeå kommuns ca 12 000 anställda ska få möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimme. Motionen fick stöd av en majoritet i kommunstyrelsen våren 2017, men Socialdemokraterna lyckades återremittera ärendet i kommunfullmäktige genom en s.k. minoritetsåterremiss. Det har snart gått fyra månader sedan motionen […]

Anna Kinberg Batra besöker Umeå och Noliamässan

Just nu pågår mässan Stora Nolla i Umeå som alltid drar mängder med människor till Umeå. Förutom alla företagare som ställer ut står mängder med organisationer och partier. Moderaterna är ett av partierna som ställer ut i år och partiledaren Anna Kinberg Batra besöker Umeå och Noliamässan under onsdagen. I föreläsningssalen Blomqvist kommer Kinberg Batra […]

Alliansen kräver tre ministrars avgång

Idag på morgonen har alliansens fyra partiledare meddelat att de kräver tre ministrars avgång till följd av regeringens bristande hantering av säkerhetshaveriet. Det handlar om inrikesminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist (S). Det innebär rent praktiskt att riksdagen kommer att samlas senast inom tio dagar för en omröstning angående dessa tre. […]

Regeringen: Kilometerskatten ska införas

Artikel publicerad 2017-07-07. På regeringssammanträdet torsdagen den 6 juli gav Regeringen uppdrag till Skatteverket, Transportstyrelsen och Trafikverket att delta i arbetet med att ta fram en kilometerskatt numer kallad vägslitageavgift. Så sent som i februari i år meddelade Regeringen att de backade från förslaget med kilometerskatt. Finansminister Magdalena Andersson (S) menade att det var dumt […]

Västerbotten drabbas av höjd bensinskatt

Bilar
I år drabbas drygt vart tredje bilhushåll i Västerbotten av en skattehöjning på bensinen med minst 390 kronor. Sedan 2014 har skatten på årstanken för dessa hushåll ökat med minst 1 780 kronor.  Organisationen Skattebetalarna har med hjälp av en specialbeställning från SCB tagit reda på hur regeringens bensinskattehöjningar påverkar landets hushåll. Den bild som […]

Försörjningsstöd till gömda flyktingar?

Pengar
Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att så kallade gömda flyktingar – personer som sökt asyl och fått avslag, men som inte lämnar landet – inte har rätt till försörjningsstöd från kommunen. Domen rör från början ett fall i Vännäs kommun. Nu väcks det frågor om det är någon kommun i länet som betalar ut försörjningsstöd […]

Skellefteå ska stärka arbetet mot sexuella trakasserier

Sexuell trakasseri
Kommunfullmäktige i Skellefteå föreslås bifalla en motion från Andreas Löwenhöök (M) som handlar om att stärka kommunens arbete mot sexuella trakasserier. Motionen innebär bland annat att kommunen ska bjuda in Polisen, de stora festival- och evenemangsaktörerna, krögare, Trygghetsforum, m.fl., för att diskutera hur det samlade arbetet mot sexuella trakasserier, exempelvis vid större evenemang och i […]

Politiskt strid om Skellefteås internationella samarbeten

Skellefteå kommun kommer att avveckla vissa av kommunens internationella samarbeten. Det handlar om de två vänorterna Vesthimmerland (Danmark) och Tallinn (Estland) samt samarbetsorganet Bottenviksbågen. Kommunstyrelsen förväntas föreslå detta till kommunfullmäktige vid morgondagens möte. Det torde också bli politisk strid i ärendet eftersom Moderaterna ville avsluta fler samarbeten. Ärendet som kommunstyrelsen nu ska hantera innehåller också […]

Ågren (M) om AB Bostaden: ett historiskt beslut!

Idag har kommunstyrelsen i Umeå ställt sig bakom AB Bostadens förslag till beslut om att sälja en del av bolagets fastighetsbestånd till bostadsfastighetsbolaget Heimstaden. Fastigheter med totalt 1601 lägenheter, ska säljas till ett fastighetsvärde av 1 155 mkr. Reavinsten blir 900 mkr. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige nästa måndag – Vi välkomnar Heimstaden hit till Umeå, […]

Moderaterna vill sänka kommunalskatten i Umeå med 20 öre 

I Moderaternas budgetförslag sparar man på kulturnämnden, tekniska nämnden, samt kommunstyrelsens anslag för att nämna några delar. En försäljning av kommunens ”tomma lokaler” till ett värde av 20 mkr, avveckling av Kvinnohistoriskt Museum för 12 mkr samt en lång rad av andra förslag. Totalt besparingar för 50 mkr jämfört med de styrande partierna. Det frigör […]

Ny vårdmiljö ska ge en bättre vård vid psykisk sjukdom

Nu har den nya psykiatriska vårdavdelningen invigts med en helt ny vårdmiljö. Avdelningen på Norrlands universitetssjukhus bedriver psykosvård och tar emot svårt sjuka patienter med schizofreni, ångest, depression, bipolär sjukdom och beteendestörningar. Samarbetet mellan landstinget och Philips har lett till en vårdmiljö som vid sidan av läkemedel, samtal och sjukgymnastik ska bidra till att patienterna […]

Kortare vårdköer och bättre situation för vårdens medarbetare

Moderaterna i landstinget har under torsdagen presenterat sin budget. Budgeten siktar på att peka ut vägen framåt för sjukvården i länet som Moderaterna menar står inför stora problem och utmaningar. Moderaterna vill satsa på personalen, kortare vårdköer och genomföra en närvårdsreform. – Länets invånare behöver nya snabba och lättåtkomliga vägar in i vården, vi måste […]

M krav: Låt folk köra längre med dubbdäck

Enligt lagen så får dubbdäck användas i Sverige mellan den 1 oktober och 15 april. Det är också lagligt att köra med dubbdäck när vinterväglag råder även om datumet är passerat. De som är beroende av bilen dagligen och inte har alternativ till bilen kan ha svårt att både följa lagen och köra säkert. Lagstiftningen innebär att […]

MODERAT STUDENT GÅR FRAMÅT I KÅRVALET – 36,9 %

Det har varit valrörelse i Umeå. Det handlar om valet till vilka som ska styra Umeå studentkår på det historiskt röda universitetet och för tredje året i rad går Moderat Student framåt i kårvalet. – Vi är väldigt nöjda. Även om vi inte blir det största partiet är valresultatet en framgång för moderata idéer på campus: vi […]

Stora kostnader för nedskräpning från det övergivna migrantlägret vid Backen/Baggböle

Vid Backen/Baggböle har det sedan något år tillbaka funnits ett s.k. EU-migrantläger. Det tillfälliga bygglovet har löpt och nu har platsen övergivits. Det som är kvar av lägret är mängder av avfall och skräp. Något som upprör moderater i Umeå. Igor Jonsson fullmäktigeledamot för moderaterna i Umeå som bor i närheten har vid flera tillfällen […]

Längsta vårdköerna på flera år och sämst i landet nu kräver M svar

Sedan valet 2014 har vårdköerna börjat öka kraftigt igen. Inte minst efter avskaffandet av kömiljarden har fokus försvunnit på de långa vårdköerna. I ett internationellt perspektiv är Sverige nu i botten bland OECD-länderna och konkurrerar med länder som Grekland om sämst tillgänglighet i sjukvården. I ett länsperspektiv har Västerbotten sedan länge dragits med dålig tillgänglighet. […]

Risk för att Västerbottens kvinnor ska föda i Umeå i sommar

Idag kom beskedet att Västerbottens barnmorskor endast får tre veckors semester. Personal från Skellefteå och Lycksele förväntas också bemanna upp förlossningen i Umeå om bemanningsfrågan i Umeå inte får en lösning. Detta har fått Moderaterna att reagera. Om situationen i Umeå inte får en lösning kan konsekvensen bli att så mycket personal flyttas från till […]

Regeringen ser ut att misslyckas rejält med jobbmålet

När Finansminister, Magdalena Andersson (S), presenterar Regeringens vårändringsbudget skriver hon själv att Regeringen kommer att missa jobbmålet med stor marginal. Regeringen ville ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 men enligt regeringens egen prognos i vårändringsbudget så ser det ut att misslyckas ordentligt. Sverige ligger idag enligt Eurostat på plats 15 av EU:s 28 medlemsländer. När […]

Partiet menar att de är Västerbottens främsta sjukvårdsparti

Sjukvårdsfrågan blir allt viktigare för svenska folket och i norra Sverige är det just nu den viktigaste frågan för väljarna. Sjukhusnedläggningar, stor brist på personal och en demografiutvecklingen där en allt större andel av befolkningen är äldre, är en verklighet för många i Norrland. Moderaterna i Västerbotten höll länsförbundsstämma i Lycksele under förra helgen. Där […]

Krönika: Nu har pollenhelvetet börjat igen

Man hinner precis sluta svära över snöskottningen så börjar ögonen rinna och näsan bli täppt. Samma visa varje år. Först tror man att man åkt på ännu en förkylning som snart ska gå över. Men icke. Den här sitter i. Sen inser man att det är pollensäsongen som dragit igång. Pollenhelvetet. Igen. Mätstationen i Umeå indikerar […]

Nu kräver Alliansen i landstinget ett stopp på det omänskliga bollandet av äldre

Nyheter i Västerbotten har tidigare skrivit om att många sjuka äldre faller mellan stolarna i vården och omsorgen. Det är framför allt mellan kommun och landsting som problemet är som störst. Vården för dem är i dag okoordinerad och fragmentiserad. Vilket skapar mycket lidande och är väldigt kostsamt. Socialstyrelsens konstaterade i en rapport nyligen att […]

Krav på S-kommunalråd att agera mot flygskatten

Igår kom beskedet att regeringen går vidare med förslaget om en flygskatt, trots att 8 av 10 remissinstanser är negativa till förslaget. Nu kommer det kritik mot regeringens agerande från olika håll i landet. Extra stark är kritiken från politiker, näringsliv och föreningsliv i Västerbotten och norra Sverige. Det kommer också krav på att Umeås, […]

M-krav ger försvaret 500 mkr mer redan i år

Moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna och miljöpartiet presenterade idag en uppgörelse som redan i år förstärker försvarsbudgeten med 500 miljoner kronor. Ett försämrat omvärldsläge har självklart bidragit till att partierna kunde komma överens om den ovanliga åtgärden att redan i vårändringsbudgeten skjuta till resurser till försvarsmakten. Moderaterna gick in i förhandlingen med ett krav på att […]

Möjligheten att välja bättre linser ska ge äldre mer frihet

Gråstarr är en mycket vanlig åkomma bland äldre. Det är fler kvinnor än män som drabbas. Idag är en operation av gråstarr en ganska enkel åtgärd som tar cirka 20 minuter och patienten får gå hem samma dag. Det en patient inte får är progressiva linser i samband med linsbytet. Västerbottens läns landsting erbjuder i […]

Besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av järnsand

I fyra interpellationer, en från vardera av de borgerliga partierna; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, riktas besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av den järnsand som framställs vid Rönskärsverken i Skelleftehamn. Nu ställs både Kommunstyrelsens ordförande och Bygg- och miljönämndens ordförande mot väggen med skarpa frågeställningar om den fortsatta hanteringen av frågan. I två av […]

Öppnar värnplikt för nya regementen?

En statlig utredning har föreslagit att värnplikten ska återinföras 2019. Öppnar detta för nya regementen? Det är en fråga som bland annat landshövdingen i Västernorrland vill titta närmare på och i Skellefteå kommer nu politiska förslag om utökad militär utbildningsverksamhet vid Tåme skjutfält, norr om Byske i Skellefteå kommun. I Skellefteå är det Moderaterna som […]

Regeringen: Kilometerskatt ska bli av innan valet 2018

Regeringen tänker fortfarande ta fram ett förslag på vägslitageskatt som de tänker införa innan valet 2018. Det beskedet gav Finansminister Magdalena Andersson (S) och Miljöminister Karolina Skog (MP) till TT enligt Svenska Dagbladet. Så trots att regeringen meddelat att man tänker kasta utredningen om vägslitageskatt i papperskorgen så tänker regeringen fortfarande ta fram ett eget […]

Umeå växer snabbare än Stockholm

När Statistiska Centralbyrån redovisar befolkningsförändringar 2016 så visar det sig att Umeå växer i snabbare takt än Stockholms län. Umeå växte 2016 med 1,72 procent att jämföra med Stockholms län som växte med 1,61 procent. 10 av 15 kommuner i Västerbotten ökar sin folkmängd och hela Västerbotten växer även om Umeå står för den största delen av […]

Skenande kostnader för Kulturhuset i Skellefteå – M vill dra i handbromsen

Illustration: White Arkitekter
Kommunfullmäktige i Skellefteå har beslutat att det ska byggas ett nytt kulturhus på det nuvarande busstorget. Politikerna i fullmäktige har enats om investeringssumman 490 miljoner kronor för själva Kulturhuset. Till detta kommer ett vidbyggt hotell, som är en privat investering. Nu framkommer det dock nya uppgifter som pekar på att Kulturhuset kan komma att bli […]

Ingen tar ansvar när äldre bollas mellan landsting och kommun

Många sjuka äldre faller mellan stolarna i vården och omsorgen. Det är framför allt mellan kommun och landsting som problemet är som störst. Vården för dem är i dag okoordinerad och fragmentiserad. Vilket skapar mycket lidande och är kostsamt. Totalt skrevs 1 121 823 personer ut från sjukhus år 2014 i Sverige. Av samtliga utskrivna […]

Riedl omvald som ordförande för M i Umeå

Igår kväll omvaldes riksdagsledamoten, Edward Riedl, till ordförande för moderaterna i Umeå för tolfte året i rad. Under föregående år hade moderaterna i Umeå en medlemsökning på 15 procent. – Jag och styrelsen ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroende vi fått av medlemmarna i Umeå. Vi kommer under året att förbereda oss för […]

Vill hedra svenska veteraner med flaggdag

Sverige har varit dåliga på att hedra och uppmärksamma de tappra män och kvinnor som deltagit i militära insatser på olika platser runt om i världen. Sedan år 2008 högtidlighålls emellertid den 29 maj som Veterandag inom Försvarsmakten. På veterandagen hedras personal som deltar eller har deltagit i militära insatser, och minnet av stupade och omkomna […]

M kräver mer svensk mat i skolan

Niklas Wykman, ordförande för moderaternas reformgrupp, och Sten Bergheden , Landsbygdspolitisk talesperson för moderaterna, har lanserat ett politiskt förslag för att det ska bli mer svensk mat i skolor, på sjukhus och på äldreboenden. Deras förslag handlar om att ta fram en lagstiftning som garanterar att all mat som upphandlas av det offentliga ska ha […]

Miljardsatsning på Skellefteå lasarett

På torsdagen presenterade Västerbottens läns landsting ett förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett. De tilltänkta satsningarna överskrider en miljard kronor som bland annat innefattar en helt ny vårdbyggnad, upprustning av lokaler, utrustning, teknik och infrastruktur samt ett parkeringshus. Det har funnits oro i Skellefteå kring sjukhusets framtid. ”Hade det funnits planer på en nedmontering hade […]

Riedl anklagar Västerbottensnytt för att vara ”vänstervridet”

SVT Västerbottensnytt sände ett inslag om Norrbotniabanan där Skellefteås socialdemokratiska kommunalråd oemotsagd och utan synbar faktakontroll fick berätta om löften han fått av Regeringen och Stefan Löfven. Journalisten avslutade inlägget med att berätta att det var långt ifrån klart att det skulle bli något av med bygget av Norrbotniabanan då bl.a. eventuellt regeringsskifte kunde påverka om järnvägen […]

Ågren Wikström omvald som ordförande

På tisdagkvällen omvaldes tidigare riksdagsledamoten Åsa Ågren Wikström som ordförande för länets största moderata partiförening – Umeå Centrala M-förening. Åsa Ågren Wikström har tidigare bl.a. varit vice länsordförande för Moderaterna i Norrbotten och vice ordförande för Moderatkvinnorna i Sverige. I dagsläget har hon uppdrag bl.a. på EU-nivå för Regionkommittén. Ett enigt årsmöte gick på valberedningens […]

Vill införa informations- och bemötandegaranti i länets sjukvård

Antalet klagomål från patienter i Västerbottens läns landsting har ökat kraftigt på tre år från 683 klagomål år 2013 till 1056 klagomål år 2016. En stor andel av klagomålen rör bemötandet och bristen på information i vården. Det rapporterade Folkbladet den 24 januari. – De flesta ärendena handlar om att patienter upplever att vårdpersonalen inte […]

Moderaterna vill lägga ner Region Västerbotten

Riksdagsledamoten, Edward Riedl, fick i december uppdraget att för moderaternas del sköta förhandlingarna om Region Västerbottens framtid. Moderaternas förbundsstyrelse gav uppdraget i samband med att Regeringen inte valde att gå vidare med storregioner. På söndag kväll tog moderaternas förbundsstyrelse ett enigt beslut att gå på förslaget att verka för att lägga ner Region Västerbotten i […]

Moderaterna vill nu fälla regeringen och lägga en gemensam alliansbudget

Idag under förmiddagen hade moderaternas partiledare, Anna Kinberg-Batra, en pressträff där hon flyttar fram positionerna rejält och sätter press på de övriga allianspartierna att bekänna färg. Moderaterna vill nu lägga en gemensam alliansbudget på riksdagens bord och därmed med största sannolikhet fälla Stefan Löfvens regering. Om de andra allianspartierna är redo att redan nu lägga […]

Norrlands universitetssjukhus bäst i Sverige

Dagens Medicin sammanställer varje år en stor jämförelse mellan sjukhusen i Sverige. För andra gången på fem år har Umeå universitetssjukhus korats till Sveriges bästa. Norrlands universitetssjukhus, Nus, placerar sig alltså år 2016 först bland de sju sjukhusen efter att tidningen gjort en samlad bedömning av ett 100-tal parametrar. Den i särklass tyngsta kategorin Medicinsk […]

SOS-barnbyar startar idag ny verksamhet i Sverige

SOS-barnbyar öppnar nu sin första operativa verksamhet i Sverige. Det är verksamhet som de flesta sedan tidigare förknippat med stödverksamhet till utsatta barn i fattiga länder. Idag är 28 miljoner barn på flykt i världen och verksamhet som den SOS-barnbyar bedriver gör stor skillnad för de barn som deras verksamhet når. De har verksamhet i 135 länder […]

Svältkost till de äldre i Skellefteå – nu lyfts frågan till kommunfullmäktige

Matlådorna som Skellefteå kommun levererar till de äldre som har hemtjänst är rena svältkosten. Näringsinnehållet ligger långt under rekommendationerna. Detta visar en granskning som SVT Nyheter Västerbotten har låtit göra. Nu reagerar Moderaterna på uppgifterna och kräver att Socialnämnden och Nämnden för Support och lokaler ska säkerställa en bra och näringsriktig kost till de äldre. Enligt […]

Kritik mot förslaget om 6 timmars arbetsdag

Vänsterpartiet har länge drivit frågan och nu står det klart att experimentet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska genomföras. Alliansen i landstinget är mycket kritiska till försöket. Allianspolitikerna menar det finns mer angelägna satsningar för att landstinget ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och minska ohälsa. Den aktuella enheten är städverksamheten vid Skellefteå […]

Socialdemokraterna får kraftig kritik från Lotteriinspektionen

Idag riktar Lotteriinspektionen kraftig kritik mot socialdemokraterna, enligt Dagens Media, för att de mörkar att det är socialdemokraterna som står bakom lotteriverksamheten och tjänar stora pengar på Kombilotteriet. Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund, SSU, äger tillsammans Kombilotteriet. Det är en lotteriverksamhet som årligen omsätter mer än 500 miljoner kronor. Socialdemokratin har genom åren tjänat flera miljarder kronor på sin lotteriverksamhet som numer […]

Vill se mer lokalproducerat i upphandlingarna

Umeå kommun antog vid senaste fullmäktigesammanträdet en ny inköps- och upphandlingspolicy. Det är en revidering av en policy som antogs år 2011. Förhoppningen är att det ska kunna resultera i en ökad andel närproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. Liksom tidigare lyfter man i policyn fram vikten av att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag […]

M-krav: GPS-övervaka utländska lastbilar

Det blir allt större press på de svenska åkeriföretag som sköter sig och betalar sina skatter och avgifter. Sverige har hög beskattning av personal, drivmedel och av företag. Dessutom kontrolleras svenska företag mycket noggrant på flera nivåer. Ett exempel är kör och vilo-tider där kontrollen sker automatiserat och kan resultera i betydande bötesbelopp redan vid små […]

Svår personalbrist i Skellefteås deltidsräddningstjänst – politiska krav på åtgärder

Det är tufft att rekrytera personal till Skellefteå kommuns deltidsräddningstjänst. Därför startar kommunen vid årsskiftet en rekryteringskampanj för att locka fler till räddningstjänsten. Samtidigt kommer det nu politiska krav, från Moderaterna, att kommunen ska se över villkoren för dem som arbetar som deltidsbrandmän. Under de senaste åren har det blivit en allt större utmaning för […]

Flygskatten – Ingen miljövinst och Norrland blir förlorarna

Regeringen säger säg vilja gå fram med en flygskatt. Tidigare i år gick över 100 företrädare i Norrland från politik och näringsliv ihop och vädjade i en debattartikel till regeringen att inte gå vidare med förslaget. I slutet av november presenterades utredningen om förslaget. Regeringens egna utredare i frågan konstaterar följande att ”När hänsyn tas […]

Hanif Bali: Asylsökande som får ett nej måste lämna landet

Hanif Bali riksdagsledamot från moderaterna och känd från sociala medier besökte under tisdagen den 6 december Umeå Universitet för en föreläsning anordnad av moderata studenter vid Umeå Universitet. Temat var integration och migration. Föreläsningen behandlade integration historiskt. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra och vad behöver göras. I en lång passage gör Hanif […]

Opinion: Stornorrland var aldrig lösningen för sjukvården

Förespråkarna för ett Stornorrland gör nu gällande att det är upp till kritikerna att presentera lösningar för hur vi tar oss an de utmaningar som finns inom sjukvården. Något som vi mer än gärna gör. Till att börja med var aldrig Stornorrland någon lösning och kommer heller aldrig att vara det för sjukvården i allmänhet […]

Rekordlånga vårdköer

I en artikel från Dagens Medicin (16-11-28) konstaterar man att operationsköerna växer kraftigt igen. I augusti i år var den nationella måluppfyllelsen av vårdgarantin endast 65 procent. Det är den lägsta siffran sen den nationella statistiken började föras 2011. Vårdgarantin innebär att alla patienter ska få operation eller annan åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar […]

Regeringens besked idag: Stornorrland läggs på is!

Idag kom beskedet från regeringen. En regionbildning för Norrland skjuts på framtiden. – Vi har anpassat den geografiska indelningen till de synpunkter som kommit upp. Det är därför som Norrlandsregionen inte längre är med, säger Ardalan Shekarabi (S) till DN. Det är ett dystert besked för Socialdemokraterna i länet som drivit frågan om ett Stornorrland […]

Treklövern ska sätta P för Socialdemokraterna i Skellefteå

Efter att Alliansen har upplösts har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna beslutat att fortsatt samverka för maktskifte i Skellefteå 2018. För att kunna uppnå detta har partierna bildat Treklövern i Skellefteå.  Treklöverns hoppas alltså sätta P för fortsatt socialdemokratiskt styre i Skellefteå genom ett samarbete som vilar på tre P:n. Det är ett politiskt, praktiskt och […]

Vill se skärpta straff för sexualbrott

Många har kunnat läsa rapporteringen från festivaler runt om i landet där omfattande fall av sexuella ofredanden och trakasserier förekommit. Även sexualbrott på badhus har varit i fokus under året. Enligt brottsförebyggande rådet ökade antalet anmälda sexualbrott med hela 13 % första halvåret under 2016. Det är framförallt för unga kvinnor i åldern 16-24 risken att drabbas […]

Vill underlätta för centrumhandeln i Umeå

Handlarna i centrala Umeå är satt under hård press. Rubrikerna i lokalmedia avlöser varandra om konkurser och problem. Mycket går att härleda till en tuffare konkurrens med öppnandet av Avion shoppingcenter i våras med sina omkring 90 butiker ute vid Ikea, men detta har även sammanfallit med omfattande kommunala ombyggnationer på bl.a. Rådhustorget. Kritiken har […]

Inga större insatser mot stökiga gymnasieskolor i Skellefteå

Det är stökigt på Skellefteås gymnasieskolor, bland annat med grupperingar av ungdomar som trakasserar andra elever, som gör inbrott i skåp och som sprider oro och otrygghet. Det är i FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå) som informationen uppdagats för kommunens politiker. Det förekommer även problem med obehöriga ungdomar vistas på skolorna, ställer till med bråk […]

Nu går startskottet för namninsamlingen om Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

Idag går startskottet för den partipolitiskt obundna namninsamlingen Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland. Namninsamlingen ska leda fram till en folkomröstning om planerna på att Västerbotten ska slås ihop Jämtland, Västernorrland och Norrbotten. Bakom initiativet står Folkinitiativet Rösta om Stornorrland, en rad olika privatpersoner som visat sitt stöd samt Moderaterna och Liberalerna. Folkinitiativet Rösta om […]

Ingen sammanslagning av länsstyrelserna till 2018

I Sveriges radio Ekonyheter meddelar civilministern Ardalan Shekarabi att det inte blir någon sammanslagning av några länsstyrelser till 2018. Shekarabi har tagit till sig av kritiken om att förslaget innebar en orimlig tidsplan. Oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström gläds åt beskedet och tycker att det är klokt att regeringen lyssnat in de mycket kritiska remissinsatserna. Nu anser […]

Kräver att regionbildning stoppas, nu när Jämtland hoppat av

Efter gårdagens nationella förhandlingar mellan regeringen och alliansen kom besked att det nu står klart att Jämtland och Halland inte kommer att ingå i någon ny regionbildning. För de länen användes argumentet om den stora lokala opinionen emot. Situationen är densamma i Norrbotten där det står klart att även där ska det hållas en folkomröstning. […]

S-minister: Bensinen är för billig

Enligt Dagens Industri tycker infrastrukturminister Anna Johansson (S) att bensinen är för billig. 2015 höjdes bensinskatten med 28 öre och 2016 med 60 öre. Dessutom har Regeringen beslutat om en indexmodell som gör att bensinskatten kommer att fortsätta höjas varje år. Fram till och med 2020 kommer bensinskatten att höjas med ytterligare 1 krona och […]

M: Stoppa den olagliga yrkestrafiken

Moderaterna i Riksdagens trafikutskott lanserar idag ett nytt skarpt förslag för att få ordning och reda på de svenska vägarna. Genom att systematisera övervakningen av den olagliga yrkestrafiken och införa ett krav på en GPS-mottagare eller en transponder i varje utländsk lastbil som kör in och ut ur Sverige kan schysta arbetsvillkor tryggas samtidigt som […]

Uppstartsträff i Lycksele för en folkomröstning om Stornorrland

Torsdag den 20 oktober klockan 18.00 på Medborgarhuset i Lycksele arrangerar moderaterna en uppstartsträff för att få igång en folkomröstning om Stornorrland. Moderaterna vill starta en politisk obunden kampanj för en folkomröstning om ett bildande av ett Stornorrland. Från moderaterna hoppas man att alla partier, organisationer, företag och privatpersoner som tycker västerbottningarna borde tillfrågas i […]

M kräver folkomröstning om Stornorrland

Regeringen jobbar för att Sverige ska delas in i Storregioner samtidigt som det folkliga motståndet på många håll i landet är stort. I Norrland så har Jämtland redan sedan tidigare via ett folkinitiativ fått in alla namnunderskrifter som krävs för att tvinga fram en folkomröstning om Stornorrland. Tidigare i veckan blev det också klart att Norrbottens […]

Ågren invald i ny nationell M-arbetsgrupp

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra meddelade vid en presskonferens på torsdagen att partiet har tillsatt fem nya arbetsgrupper, med uppgift att utveckla den moderata politiken inför valet 2018. Umeås kommunalråd Anders Ågren ingår i den grupp som ska utforma moderaternas kriminalpolitik, försvars- och säkerhetspolitik. Bland övriga deltagare i arbetsgruppen kan nämnas tidigare justitieministern Beatrice Ask, […]

Opinion: Moderaterna storsatsar på idrottsrörelsen!

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige och vill i sin budget för 2017 bekämpa utanförskapet som breder ut sig i Sverige. Som en del av detta gör partiet en storsatsning på idrottsrörelsen och avsätter ytterligare 80 miljoner kronor för att stärka arbetet kring ökad integration, folkhälsa och större social spridning av idrotten, totalt […]

Så vill moderaterna i Västerbotten minska antalet onödiga sjukhusbesök

Sverige har bland jämförbara länder lägst andel av sina specialistläkare inom primärvården. Det innebär att en större andel av specialistläkarna återfinns inom sjukhusvården. När en läkare inom primärvården vill få tag i en specialistläkare på sjukhusen för en konsultation är det ibland omöjligt. Det leder till att många gånger får läkarna inom primärvården skicka en […]

Bred kritik mot regerings förbudsförslag om sjukvården som kan drabba idrottsmedicin i Umeå.

Sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) har ett förslag för sjukvården på remiss. Förslaget går ut på att förbjuda universitetssjukhusen att säljas ut och enheter och verksamheter som avknoppats sedan 2007 ska återinföras i tidigare verksamheter. I södra Sverige har förslaget väckt debatt. Dagens medicin rapporterar att regeringens förslag på lagstiftning får hård intern S-kritik. Marie-Louise Forsberg Fransson […]

Ledare: Nyheter i Västerbotten svarar Västerbottenskuriren

 Nyheter i Västerbotten accepterar inte rasistiska och främlingsfientliga kommentarer på facebook-pagen. Vi förväntar oss att alla som kommenterar beter sig schysst med varandra och har respekt för olika åsikter. Nyheter i Västerbotten ägs och drivs av moderaterna i Västerbotten. Det är en ny kommunikationskanal som på inget sätt ersätter traditionell media. Vi likställer oss på […]

Skellefteå konkurrerar ut flest företag

Skellefteå är den kommun i landet som i störst utsträckning konkurrerar ut företag. Det anser företagarna, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. På frågan; ”I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?”, ger företagarna i Skellefteå betyget 2,49 på en sexgradig skala. Med […]

Moderaterna vill se examensbonus för sjuksköterskor och lärare

Moderaterna vill införa en examensbonus för sjuksköterskor och även lärare som fullföljer och slutför sin utbildning i planerad tid. Det presenterade Anna Kinberg Batra, moderaternas partiledare tidigare idag. M-förslaget innebär att de studenter, på till exempel sjuksköterskeutbildningar eller lärarutbildningar, som tar examen i avsedd tid ska få en bonus. En grundutbildning på tre år ska ge […]

Allvarliga ordningsproblem på järnvägsstationen Umeå C.

I Umeå har det under sommaren varit allvarliga ordningsproblem på järnvägsstationen Umeå C. Det gäller Stationshuset och intilliggande perronger och p-platsområde. Problematiken fortsätter under hösten. En liten klick personer – som tillhör gruppen utsatta EU-medborgare i Umeå – har återkommande befunnit sig i väntsalen på järnvägsstationen. De har skrämt iväg vanliga resenärer som därmed inte […]

Regeringen chockhöjer priset på TV-spel

Nyligen presenterade regeringens sin budget. En av de nya skatterna som har väckt reaktion är den s.k. tv-spelsskatten. Det är en punktskatt på viss elektronik som kommer att göra spelkonsoler 400 kr dyrare. Den svenska handeln kan förlora på det, många befarar att fler kommer att köpa sina TV-spel från utländska nätbutiker, för att få […]

Umeå rasar i företagsranking bland Sveriges kommuner

Umeå rasar hela 35 placeringar ner till plats 124. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner baserat på 18 faktorer. Rankingen bygger på statistik från SCB och företagsenkäter. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Det som sänker Umeå i årets mätning […]

Inbrott i Lycksele

Stöld/Inbrott har skett i en villa i Lycksele och polisen är intresserad av tips från almänheten gällande iakttagelser av okända personer och bilar runt Stallvägen och Lycksele. Det är möjligt att guld och smycken var målet för den eller de som brutit sig in. Polisen vill också tipsa allmänheten om att tänka på var de lägger […]

Bilist smet efter att ha kört på 10-årig pojke i Skellefteå

.En pojke i 10-års åldern blev påkörd av bilist när han cyklade till skolan. Sjukvården kontaktade polisen efter att pojken kommit in till sjukhuset med en knäskada. Bilisten ska ha lämnat platsen utan att stanna efter olyckan och polisen fortsätter med utredningsåtgärder.

Hemliga dokument visar att regeringen tänker ompröva Västra Länken

En utredning från Riksdagens utredningstjänst visar att Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ompröva byggandet av Västra Länken och ett 20-tal andra vägprojekt runt om i Sverige. Enligt Trafikverket är det mycket ovanligt att Regeringen väljer att riva upp eller ompröva redan beslutade vägprojekt. – Det är tydligt att miljöpartiet fått igenom en omfattande omprövning […]

Krönika: Sluta nysa, hosta och snora på mig!

Det händer på bussen på väg till jobbet. Det händer vid kaffeautomaten vid jobbet. Det händer i kassan vid affären. Plötsligt från ingenstans dyker de genomförkylda upp och nyser dig rakt i ansiktet. Ingen förlåt. Ingen skuld. Ibland är de främlingar ibland kollegor på jobbet. Men gemensamt skiter de i om du också blir förkyld. […]

Skellefteå kommun får bakläxa om skolflytt – får skarp politisk kritik

”Socialdemokraterna rycker på axlarna åt demokratin”. Det säger Lenita Hellman, moderat ledamot i För- och grundskolenämnden i Skellefteå. Bakgrunden till uttalandet är förvaltningsrättens dom att tjänstemannabeslutet att flytta Jörns högstadium till Boliden är olagligt. Rätten konstaterar att det, enligt kommunallagen, inte är möjligt för en nämnd att delegera frågor som rör verksamhetens inriktning/omfattning. Beslutet ska […]

Umeå en rödlistad stad när det gäller studentbostäder.

Bostadsbristen fortsätter och studenter är ofta en drabbad grupp. I elva städer kan nya studenter fortfarande inte räkna med att få en bostad under höstterminen. Umeå är en av dem. Det skriver Sveriges förenade studentkårer i deras årliga bostadsrapport. I rapporten går det att läsa att Umeå trots att man byggt en del studentbostäder senaste […]

Västerbottens jägare sköter sig bra enligt polisen

Den 5:e och 6:e september mitt under årets älgjakt så har polisen genomfört kontroller av länets jägare. Nykterhet, vapenförvaring och ordningen på handlingar har kontrollerats. Polisen i Västerbotten konstaterar på sin hemsida att de möttes av älgjägare med glada miner och gott humör. Polisen fann inget att rapportera utan det visade sig att länets jägare sköter […]

Vårdköerna växer igen

Vårdköerna växer igen. I sammanställningen som Nyheter i Västerbotten gjort visar att antalet landsting som når upp till den lägre nivån – 70 procent av patienterna inom 60 dagar – sjunkit markant efter att kömiljarden avskaffades av den nya Socialdemokratiska regeringen. Enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad kan man utläsa […]