onsdag 20 juni 2018 • Kontakta redaktionen via e-post

Granskning del 2: Antalet unga missbrukare har mer än fördubblats i Skellefteå

Det är väl belagt brottslighet och kriminalitet har en stark koppling till missbruk och droger. Lokala politiker oroas över utvecklingen. På kort tid har antalet unga missbrukare mer än fördubblats. Enligt Skellefteå kommun har unga missbrukare ökat från 250 (2014) till 555 (2017).  De som missbrukar blir allt yngre, narkotikaanvändningen bland elever i 9:an har […]

Granskning del 1: Brottsligheten är nu den högsta någonsin i Skellefteå

Under 2017 nådde brottsligheten i Skellefteå en ny toppnotering, aldrig tidigare har brottsligheten i Skellefteå varit hög eller haft så många anmälda brott som föregående år. Brå:s statistik över antalet anmälda brott i Skellefteå visar att brottsligheten ökat med 32 procent under nuvarande mandatperiod. Det visar en sammanställning som Moderaterna i Skellefteå gjort i en […]

Ny undersökning: M-styrda landsting minskar vårdköerna medan i de S-styrda landstingen ökar köerna dramatiskt

I den nationella debatten låter det ofta som att vårdköerna ökar överallt, men det stämmer inte enligt en ny undersökning. Undersökning visar att utifrån SKLs databas vantetider.se att M-styrda landsting minskar sina vårdköer medan S-styrda landsting ökar sina köer. Den slutsatsen kan man dra när det kommer till antal väntande över 90 dagar för ett […]

M: Ingen ska tvingas bära slöja på skolan i Skellefteå

För en tid sedan gjorde Göteborgs-Posten en kartläggning av ett 40-tal förskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kartläggningen visar att personalen vid 6 av 10 kommunala förskolor kan tänka sig att tillmötesgå föräldrakrav om att aktivt kontrollera att barn bär slöja, samt att tvinga på barn slöja mot deras vilja för att tillmötesgå föräldrarna. Nu […]

M: Vi tänker ta bort ”pensionärsskatten”

Moderaterna har lagt fram ett nytt förslag, att helt ta bort ”pensionärsskatten”. Tidigare lovade moderaterna sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder kronor. Men nu lovar moderaterna att sänka skatten för pensionärer med ytterligare 4,4 miljarder kronor under den kommande mandatperioden. NiV har sökt riksdagsledamot Edward Riedl (M) för en kommentar. – Vi väljer att […]