torsdag 22 februari 2018 • Kontakta redaktionen via e-post

Goda kommunikationer och kompetensförsörjning viktigt för konkurrenskraften

Västerbotten liksom övriga delar av Sverige har stora utmaningar framför sig. Det kommer krävas mer arbetskraft och framförallt den sortens arbetskraft som är svårare att rekrytera – högkvalificerad arbetskraft med rätt kompetens. Det kommer att krävas insatser på många områden om Umeå och resten av länet ska klara av näringslivets och de offentliga verksamheternas behov. […]

Regeringen ska lägga fram ny kilometerskatt under våren

Regeringens Klimatminister, Isabella Lövin (MP), säger till tidningen Altinget att regeringens ambition fortsatt är att lägga fram ett förslag på kilometerskatt på tunga lastbilar under våren i god tid före valet. Klimatministern påtalar särskilt vikten av att tunga transporter ska betala för det slitage de åsamkar vägarna. Riksdagsledamoten, Edward Riedl (M), från Västerbotten är fortsatt […]

Umeå ska uppföra minnessten för att hedra veteraner!

Umeå kommun har idag beslutat att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med ett förslag från Fredsbaskrarna Västerbotten. Minnesstenen placeras i Döbelns park och ska invigas i samband med veterandagsfirandet den 29 maj. Redan i maj 2017 föreslog kommunalrådet Anders Ågren (M) att kommunen skulle inrätta en lokal minnesplats för veteraner i Umeå. Den […]

Mycket kritisk för långa köer till hälsocentralerna

Västerbottens läns landsting innehar bottenplacering i landet när det gäller långa vårdköer till hälsocentralerna. Samtidigt har regeringen nyligen kommit överens med Sveriges alla landsting om att skärpa vårdgarantin inom primärvården. Nu ska du som patient få en medicinsk bedömning inom tre dagar istället för en läkarkontakt inom sju dagar. Västerbotten har en stor konsumtion av […]

Kommunstyrelsen säger nej till tiggeriförbud i Skellefteå

Kommunstyrelsen i Skellefteå säger nej till kraven om att det ska införas ett lokalt tiggeriförbud i kommunen. Det är bland annat Moderaterna som i en motion har väckt frågan om ett tiggeriförbud i Skellefteå. Men kommunstyrelsen majoritet säger alltså nej till förslaget, som ska behandlas av kommunfullmäktige i februari.  Moderaterna var ensamma om att rösta […]