måndag 22 januari 2018 • Kontakta redaktionen via e-post

Norrlands universitetssjukhus vinner utmärkelsen Sveriges bästa sjukhus – igen

Dagens Medicin sammanställer varje år en stor jämförelse mellan sjukhusen i Sverige. För tredje gången på sex år har Umeå universitetssjukhus korats till Sveriges bästa. Norrlands universitetssjukhus, Nus, placerar sig alltså år 2017 först bland de sju sjukhusen efter att tidningen gjort en samlad bedömning av ett 100-tal parametrar. Den i särklass tyngsta kategorin Medicinsk […]

Växande vårdköer men inte för patienter med ”smort munläder”?

Vårdköerna i Västerbottens läns landsting har nära på fördubblats sedan valet i september 2014. Enligt den senaste statistiken – från Väntetider i vården – lever landstinget i Västerbotten inte på långa vägar upp till vårdgarantin för operation/åtgärd. Endast ca 60 procent av västerbottningarna får sin operation/åtgärd inom garantitiden på 90 dagar. Det är återigen sämst […]

Det blir ett veteranmonument i Skellefteå

Kommunstyrelsen i Skellefteå föreslår att fullmäktige ska bifalla en motion och ett medborgarförslag om att det ska resas ett minnesmonument för att hedra veteraner, det vill säga personer som har deltagit i internationella operationer, civila eller militära, för Sveriges räkning. Kulturnämnden ska få uppdraget att uppföra monumentet i samråd med Fredsbaskrarna Västerbotten.  Före sommaren lämnade […]

Strandhäll bör läxa upp S-landstingen i norra Sverige

Tillgängligheten i landstingen i norr är sämst i landet. I den senaste statistiken från vantetider.se är Västerbotten sämst i landet när det gäller uppfyllelse av vårdgarantin för operation/åtgärd och övriga landsting i norr ligger på bottenplatserna när det kommer till uppfyllelse av vårdgarantin för ett första besök.Till skillnad från Stockholm som har bland Sveriges kortaste […]

Riedl jobbar hårdast i riksdagen

Nyheter i Västerbotten har granskat vad Västerbottens 10 riksdagsledamöter gör i Riksdagen. Mättiden avser riksmötet 2016/2017. När det gäller interpellationer, motioner och debattid i kammaren så sticker länets moderata riksdagsledamot, Edward Riedl, ut rejält. Totalt har 37 interpellationsdebatter startats av länets 11 riksdagsledamöter. 35 av dem står Edward Riedl för och de övriga 2 står […]