söndag 18 mars 2018 • Kontakta redaktionen via e-post

Skellefteå kommun bygger och sponsrar lyxhotell

Ett av Skellefteå kommuns bolag ska bygga Skellefteås nya lyxhotell som ska sitta ihop med kulturhuset. Dessutom kommer kommunens kulturhusbolag att sponsra delar av hyran för hotellverksamheten. Det har kommunstyrelsen beslutat med Socialdemokraterna i spetsen. Moderaterna, som med stöd av Kristdemokraterna och Miljöpartiet röstade mot förslaget, rasar mot händelseutvecklingen kring hotellet. Det kommunala bolaget Skellefteå […]

M-förslaget: Vill etablera hälsocentral på campus med fokus på studenter

Exploateringen kring campus har varit hög senaste åren med många nya studentstäder och Umeå är en av Sveriges största lärosäten i landet med strax över 33 000 studenter. På campusområdet idag finns sedan tidigare Psykologmottagningen och Studenthälsan. Psykologmottagningen som drivs av Institutionen för psykologi erbjuder psykologisk behandling, främst psykoterapi under handledning av legitimerad personal. Redan […]

Krönika: Halva Ingvar Kamprads arv går till Norrland

Ingvar Kamprad fortsätter att inspirera och bidra till ett växande Norrlands även efter sin bortgång. Idag blev Kamprads testamente offentligt och det visade sig att entreprenören innan sin död hade testamenterat delar av sina tillgångar till en stiftelse som ska arbeta med att främja forskning och utbildning kring kompetens, entreprenörskap, miljö och hälsa, samt social […]

Landstinget ligger näst sist i landet i ny mätning

I en artikel från Läkartidningen har man presenterat en mätning om andel ”utlokaliserade/satellitpatienter”. Västerbotten placerar sig som fjärde sämst i landet av landets 21 landsting. Det kan till exempel vara att en ortopedpatient som läggs in på en vårdavdelning för kirurgi. Det är en nödlösning som ofta tas till vid vårdplatsbrist. Det finns en stor […]

Goda kommunikationer och kompetensförsörjning viktigt för konkurrenskraften

Västerbotten liksom övriga delar av Sverige har stora utmaningar framför sig. Det kommer krävas mer arbetskraft och framförallt den sortens arbetskraft som är svårare att rekrytera – högkvalificerad arbetskraft med rätt kompetens. Det kommer att krävas insatser på många områden om Umeå och resten av länet ska klara av näringslivets och de offentliga verksamheternas behov. […]